שלמה רביב לוגו
שלמה רביב
logo artשלמה רביב שלמה רביב שלמה רביב שלמה רביב
שלמה רביב שלמה רביב שלמה רביב שלמה רביבשלמה רביב
 

שלמה רביב - מפסל פסלים פיגורטיביים ומופשטים בעקבות אירועים רגשיים ואינטלקטואליים. הדימויים טעונים במשמעויות החומקות מיכולת התפיסה המיידית. אסופת העבודות מהווה כתב גלוי וחשוף, אולם הקריאה והפרשנות דורשים התבוננות עמוקה כדרך להגעה אל העצמי.


טלפון: 0522419292

מיקום:
כפר חיטים

אימייל: shlomo@shlomoraviv.com

© DesignPlanet/ART - גלריות אומנות ישראלית