עיצוב הבית


אמון הציבור - שיתוף פעולה עם דיזיין פלנט

בעלי תו אמון הציבור – עסקים שהתחייבו להגינות בעסקים

אמון הציבור - לקידום הגינות בעסקים הוא ארגון  מידע צרכני ללא כוונת רווח (מלכ"ר), הפועל לקידום האינטרס המשותף של צרכנים ועסקים הגונים. אמון הציבור פועל לקידום ביטחון בקנייה לצרכנים לצד בידול לעסקים הגונים במתכונת הנהוגה בעולם המערבי ובשיתוף פעולה עם הארגון האמריקאי ה - B.B.B.™ (Better Business Bureau ) שנוסד ב-1912.

עסקים בעלי תו אמון הציבור מתחייבים לפעול בהתאם לכללי אמון הציבור המשקפים את דרישות החוק ונורמות בינלאומיות של הגינות במסחר ולעמוד בבקרה צרכנית שוטפת. התו ניתן לאחר תהליך בקרה קפדני  להטמעת הכללים בעסק הכולל בחינת הרקורד הצרכני כפי שעלה מתלונות ציבור, בחינת חוזים מול צרכנים, התנהלות בתחום הפרסום ,עמידה בדרישות החוק ועוד. התהליך כרוך בתשלום עבור הבקרה הצרכנית.

התו מהווה הצהרה של העסק על מחויבותו להתנהלות צרכנית הוגנת ונכונות לתקן ליקויים צרכניים התורמים לרמת בטחון צרכני גבוהה. עסק המפר את הכללים ואינו מתקן את הליקויים מובא להליך שלילת תו.

אמון הציבור מפעיל מוקד תלונות המטפל בתלונות צרכנים נגד כלל העסקים והרשויות במדינת ישראל  ללא תמורה. המידע העולה מהתלונות ומטיפול העסקים בהן משמש מקור לדוחות של הארגון על התנהלות צרכנית של עסקים וענפי פעילות שונים על מנת לקדם נורמות של הגינות במסחר.

כללי אמון הציבור:

הכלל הראשון: אמת והגינות בפרסום
הכלל השני: גילוי נאות ושקיפות המידע

הכלל השלישי: שירות נאות
הכלל הרביעי: כיבוד החוק
הכלל החמישי: הגינות בעריכת חוזים ובקיומם
הכלל השישי: שמירה על פרטיות

אמון הציבור

אמון הציבור  (להצטרפות צרכנים)

אמון הציבור  (להתחייבות עסקים)
© DesignPlanet - תערוכת עיצוב הבית בית בתים עיצוב פנים - 2008