ביה"ס הארצי להנדסאים

עיצוב הבית


ביה ביה ביה ביה
ביה ביה ביה ביה
ביה ביה ביה ביה
ביה ביה ביה ביה
ביה ביה ביה ביה

קטגוריות קשרורות:
arrow
ביה"ס הארצי להנדסאים

ביה"ס הארצי להנדסאים
-מגמת אדריכלות נוסדה בביה"ס הארצי להנדסאים בשנת 1970. מרבית הבוגרים והבוגרות נקלטו בענף הבניה והאדריכלות בכל תחומי העשייה. חלקם המשיכו לימודיהם לקראת תארים מתקדמים. מקצוע האדריכלות מתאים לגברים ולנשים כאחד בגלל אופיו, וכן משום שמאפשר ברוב המקרים עבודה בשעו
דרכי התקשרות עם ביה"ס הארצי להנדסאים
טלפון: 04-8297100
כתובת: ביהס הארצי להנדסאים, קריית הטכניון, חיפה 32000
מייל:
אתר::http://www.pet.ac.il/main/home/doc.asp?mCatID=10242&mCatPID=0&tpMID=0